Eventcom to:

• Spektakle światło i dźwięk
• Widowiska telewizyjne
• Eventy firrmowe
• Booking artystów
• Koncerty
• Produkcja fillmowa
• Rekonstrukcje historyczne
• Akcje społeczne
• Imprezy charytatywne
• Imprezy estradowe
• Imprezy integracyjne
• Imprezy promocyjne
• Impresariat artystyczny
• Pokazy mody
• Logistyka oraz Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych

Oferujemy:

– przygotowanie koncepcji wydarzenia
– napisanie scenariusza
– reżyserię wydarzenia
– przygotowanie i produkcja scenografii
– przygotowanie choreografii
– projekty i produkcję kostiumów
– przygotowanie kosztorysów i rozliczenie produkcji
– wybór i zakontraktowanie wykonawców
– inspicjenturę
– przygotowanie założeń kampanii promocyjnej
– produkcję spotów radiowych i telewizyjnych
– projekty graficzne reklam
– druk i kolportaż plakatów
– druk i kolportaż zaproszeń, ulotek
– realizację kampanii promocyjnej
– transport techniczny
– ekipę techniczna
– przygotowanie dokumentacji foto
– realizację nagrań audio
– filmowanie
– produkcję wykonawczą wydarzenia

Zapewniamy sprzęt:

– konstrukcje sceniczne, sceny i zadaszenia
– oświetlenie sceniczne
– oświetlenie architektoniczne i efektowe
– rzutniki multimedialne wewnętrzne
– rzutniki multimedialne zewnętrzne
– nagłośnienie wewnętrzne
– nagłośnienie zewnętrzne